Historie

De historie van Watertoren Aalsmeer

Een watertoren had als doel om de burgers van drinkwater te voorzien.

De watertoren van Aalsmeer was aanvankelijk de enige watertoren in het gebied Gemeente Aalsmeer, Bennebroek, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Uithoorn en Vogelenzang. Er was een groepswatervoorziening die was aangesloten op het hoofdbuizennet. Het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) kocht het water van de Gemeentewaterleidingen van Amsterdam. Het water werd geleverd aan twee stations: het opjaagpompstation van Amsterdam in Noordelijk Haarlemmermeer en het pompstation Leyduin in de gemeente Bloemendaal. Voor dit district is de watertoren in 1928 gebouwd.

 

Watertoren Aalsmeer - Onderhoud - In de steigers

Deze foto is van de renovatie in 2010

Het verloop van de bouw van de Watertoren

De bouw van de toren werd na onderhandse aanbesteding uitgevoerd door de Hollandse Maatschappij tot het Uitvoeren van Werken in Gewapend Beton. De hoofdingenieur van het PWN, ir. B.F. van Nievelt, was verantwoordelijk voor het toezicht.

Voor de plaats van de watertoren bestonden in eerste instantie twee opties. De ene mogelijkheid was om de toren in de laaggelegen Hornmeerpolder te bouwen, de andere om het gebouw juist op de dijk, aan de plas te zetten. Uit esthetisch oogpunt werd gekozen voor het laatste en van deze keuze hebben Aalsmeerders tot op de dag van vandaag nog plezier.

De watertoren rust op een houten paalfundering van 452 masten, elk 15 meter lang. Er zijn twee hoogtereservoirs met een inhoud van 480 m3 en 520 m3. Onder de begane grond is nog een bodemreservoir van 160 m3. De bliksembeveiliging is volgens het kooisysteem uitgevoerd waarin het wapeningsijzer van de kolommen is opgenomen.

Watertoren Aalsmeer - Hoe het werkte - historie

Hoe werkte de watertoren van Aalsmeer?

De watertoren van Aalsmeer behoorde tot de vele drinkwatertorens. De waterreservoirs in de toren stonden rechtstreeks in verbinding met het waterleidingnet en zorgden voor druk op de leidingen. Het water in de grote bakken was eigenlijk een grote voorraad in tijden van nood.

Watertoren Aalsmeer uit bedrijf

Vanaf de jaren vijftig werden er steeds minder watertorens gebouwd. Door het gebruik van elektronisch geregelde pompinstallaties waren hoge gebouwen niet meer nodig. Watertorens werden daarom vervangen door goedkoper te bouwen waterkelders. De watertoren van Aalsmeer was in gebruik tot 1994. Midden jaren negentig gingen er geruchten dat het PWN de toren wilde verkopen. De gemeente Aalsmeer had echter geen geld en juichte destijds particulier initiatief toe. Het waterstation in Hoofddorp was nog in aanbouw en het PWN liet weten tot de oplevering van dit waterstation de toren zeker niet te zullen verkopen. De toren heeft te koop gestaan voor 1 gulden, maar een investering van vele tonnen was nodig.

In 1996 ging een aantal watertorens in Noord-Holland de verkoop in, waaronder die van Aalsmeer. De verkoop zou gaan via een makelaar waar een gedegen en goed onderbouwd plan ingediend moest worden. Elders in het land kregen rond die tijd watertorens andere bestemmingen. U moet dan denken aan een kantoor, woongelegenheid, klimwand, restaurant of museum.

Van Nutsbedrijf naar gemeente Aalsmeer

De watertoren in Aalsmeer kwam in handen van Nutsbedrijf Amstelland. Het plan was om er een museum en voorlichtingscentrum voor energiebesparing te vestigen. De cultuurhistorische waarde vond het Nutsbedrijf belangrijk. Men slaagde er echter niet in om de ideeën ten uitvoer te brengen.

In 2000 gaf de gemeente Aalsmeer aan dat het de toren wilde overnemen. Het idee was om het monument te gaan verhuren. Maar aan wie? Iemand kwam met serieuze plannen om er een hotelkamer in te realiseren. Ook stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) wilde de toren graag huren voor het houden van exposities. Er was ook een plan om een glazen restaurant aan de toren vast te bouwen en er een duikschool intrek te laten nemen. De gemeenteraad heeft uiteindelijk gezegd: de watertoren moet publiek bezit blijven en heeft besloten de watertoren aan te kopen.

Momenteel wordt de watertoren beheerd door Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer en deze verzorgt alle activiteiten in en rond de watertoren voor publiek uit het gehele land cq. de wereld.

Watertoren Aalsmeer - Feiten en getallen

Getallen en feiten van Watertoren Aalsmeer

Het is altijd leuk om de getallen en feiten op een rijtje hebben, waardoor deze makkelijk terug te lezen zijn. De watertoren was van PWN en is nu van de gemeente Aalsmeer.

Bouwjaar
1928

Hoogte
51 meter

Aantal traptreden
214

Dakbedekking
Koper

Bouwstijl
Art Déco

Ruim 200 watertorens in Nederland

Watertorens werden sinds eind 20e eeuw gebouwd tot in de jaren zestig aan toe. Er zijn ruim 200 torens gebouwd in ons land en meestal met een prachtig uiterlijk en deze vallen onder Cultureel Erfgoed. Meer over watertorens leest u op de website www.watertorens.nl van de Nederlandse Watertoren Stichting