Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer

Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer

Watertoren Aalsmeer wordt beheerd door de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer. De stichting bestaat louter uit onbezoldigde vrijwilligers, hetgeen de exploitatie van de watertoren een stuk gemakkelijker maakt.

De doelstelling is het beheren van de Watertoren in de breedste zin van het woord: organiseren en laten organiseren van alle soorten van activiteiten, regelen van regelmatige openingstijden voor alle belangstellenden, mede invulling verzorgen van cultuurprojecten voor basis-en voortgezet onderwijs, verzorgen invulling trouwlocatie etc. Tevens verzorgt de Stichting de schoonmaak en klein onderhoud binnen de toren.

Bestuur Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer;

Voorzitter: Dick de Kuijer (06-53928054)
Penningmeester: Gert-Jan Smith
Secretaris: Alma de Jong
Leden: Ria Bouwman
  Herman Scholten

De bestuursleden - tesamen met de vrijwilligers Karin Bouwman, Jan Brouwer, Wim Been , Ageeth de Kuijer , Paula Blokhuis, Peter van der Zande en  Marja de Kuijer - zorgen ervoor dat er in en om de watertoren activiteiten worden georganiseerd. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk mensen kennis maken met de watertoren - op wat voor manier dan ook.

Bestuursleden/vrijwilligers verlenen hun werkzaamheden onbezoldigd.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen: zie hier

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55057799.

Het fiscale nummer is 851549421.

Middels bijgaande links zijn de volgende documenten inzichtelijk:

-jaarverslag 2012

-jaarverslag 2013

-jaarverslag 2014

-jaarverslag 2015

-jaarverslag 2016

-jaarverslag 2017

-jaarverslag 2018

-V&W 2018 en Balans per 311218

-jaarverslag 2019

-jaarrekening 2019 en balans per 311219

-jaarrekening 2020 en balans per 311220

-jaarverslag 2020 en 2021

U kunt de stichting steunen door donateur te worden!

In geval van opheffing zal het vermogen, dat overblijft worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.